RODO

Administratorem Twoich danych jest Anna Wójcikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pralnia Wodno-Chemiczna Anna Wójcikowska z siedzibą – ul. Majówka 25A, 27-200 Starachowice, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6641303456, REGON:  292863832

Kontakt we wskazanych sprawach dotyczących RODO możliwy jest w postaci tradycyjnej korespondencji na adres e-mail salon_pralniczy@op.pl  z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Majówka 25A, 27-200 Starachowice.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania zlecenia usługi – przetwarzanie jest niezbędne do czasu jej zakończenia wykonania,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody czy udostępniania Twoich danych,  posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie).

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie przy ulicy Majówka 25A, 27-200 Starachowice lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: salon_pralniczy@op.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Annę Wójcikowską w ramach zawieranych z Tobą zleceń wykonania usługi.